HGW 2082 - Textolit


Caracteristici principale:

rezistenţa la încovoiere (perpendicular pe straturi): min. 100 MPa

modulul de elasticitate: min. 7000 MPa

rezistenţa la compresiune: min. 160 MPa

clasa de temperatură: E

20-40 x 10-6 m/mK, rezistenţa la şoc şi la încovoiere (Charpy): min. 25 kJ/m2

rezistenţa la despicare: min. 3000 N,

conductivitate termică: 0,2 W/mK

constanta dielectrică: 5

încercare la tensiune (timp de 1 minut): perpendicular pe straturi min. 5 kV, paralel pe straturi min. 8 kV

densitate : 1,4 kg/dm³

Domenii de utilizare

Datorită caracteristicilor de alunecare şi mecanice bune se poate utiliza la realizarea lagărelor, roţilor dinţate şi ghidajelor la prese, maşini de rindeluit grele, gatere şi a altor organe de maşini cu solicitare mare, precum şi la fabricarea jgheaburilor de transport materiale, carcaselor şi reperelor de aparate, etc.
În general se poate utiliza bine în locurile unde stabilitatea dimensională şi rezistenţa la compresiune a materialelor termoplastice de uz general nu este satisfăcătoare.

Catalog

contacteazĂ-ne


Solicită ofertă sau alte informații

phone

Număr telefon

envelope-o

Email 

pronedc@yahoo.com sau office@pronedcontrol.ro

Adresa

Str. Mărgeanului nr. 7, Baia Mare